Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

dissabte, 21 de març del 2009

CONCERT DE SANTA CECÍLIA

21 DE NOVEMBRE
3a. edició del Concert de Santa Cecília
dins dels actes de la festa de la tardor.
Els alumnes de 6é. (ESTANY'S BAND) interpreten
4 peces de música medieval i del renaixement,
commemorant el 800 aniversari
del naixement del Rei Jaume I (1208-1276).
Schiarazula Marazula

La dama d'Aragó

--
Danse de Hercules oft Maticine
--
--
La perdiu
--