Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

diumenge, 22 de març del 2009

CONCERT DE NADAL

19 DE DESEMBRE
L'autor de la següent peça és Tielman Susato (1510-1570),
un compositor, instrumentista i editor de música del renaixement.
Va ser el creador de la primera impremta musical als Països Baixos (Holanda).
En 1551 va escriure un llibre de danses (Het derde musyck boexken ...
alderhande danserye),bassat en danses populars.
Escoltarem una d’aquestes danses que du per títol
Dansa de Hercules oft Maticine.

La darrera peça del concert és una composició
de l'italià Giorgio Mainerio (1535-1582), que en 1578 va publicar
a Venècia un llibre de danses bassat en danses populars i profanes
(Il primo libro de' balli). Aquesta en concret és una dansa que té
els seus orígens en un ritual pagà d'invocació a la pluja
i du per títol Schiarazula Marazula.