Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

dissabte, 21 de març del 2009

VISITA A LES TORRES DE SERRANS I LES CORTS VALENCIANES

24 D'OCTUBRE
Els alumnes de 5é. i 6é. (el 24 d'octubre)
i els alumnes de 3r. (23 d'abril)
realitzaren dues excursions al
centre històric de la ciutat de València;
Les Torres de Serrans, Les Corts Valencianes
i el Palau de la Generalitat.