Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

dissabte, 18 de juliol del 2009

EL CONCERT DE CLOENDA

19 DE JUNY
10. Schiarazula Marazula.
Giorgio Mainerio


9. Danse de Hercules oft Maticine.
Tylman Susato

8. La rotta
Anònima

7. Stella splendens in monte.
Llibre vermell de Montserrat

6. La dama d'Aragó.
Anònima
--
--
5. Angelus ad virginem.
Anònima
--

4. Cantiga nº 100
Alfons X "el savi"
--

3. Jaume I "el conqueridor"
Lluís Granell

2. Oh València, tu no ets tu.
Ibn Jafaya


1. Ut queant laxis
Paulus Diaconus - Guido d'Arezzo