Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

dimecres, 20 de maig del 2009

CONCERT IV TROBADA TEATRE "EL MUSICAL"

20 DE MAIG


Estany's Band participa en la IV Trobada de Primària
i Secundària organitzada pel CEFIRE de València
al Teatre El Musical del Cabanyal.
--
--
Oh València, Tu No Ets Tu - Ibn Jafaya - (1058-1138)
--
--
Stella splendens in monte - Llibre vermell de Montserrat (1399)
--