Al llarg del curs escolar 2008-2009 es van commemorar a la Comunitat Valenciana
dos esdeveniments històrics de gran rellevància vinculats a l'Edat Mitjana:
d'una banda l'any 2008 es commemorava el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I
i d'altra, el 2009 es van complir 400 anys de l'expulsió dels moriscos.

Prenent com a punt de partida l'Any europeu de la creativitat i la innovació 2009
hem perseguit principalment, com una alternativa al llibre de text, desenvolupar
nous enfocaments d'aprenentatge i també impulsar diverses activitats, al marge dels plans d'estudis,
que ens ajuden en el nostre treball diari perquè els alumnes siguen els veritables protagonistes
del procés ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració de materials artístics
(socarrats, retaule i vidrieres gòtiques, olleria, escuts d'armes...)
i de l'execució de música Medieval i del Renaixement.

diumenge, 22 de març del 2009

CONCERT PER LA PAU

30 DE GENER
Alumnes de totes les nacionalitats de l'escola lligen
un desig de Pau per al món en les diferents llengües.
--
Els alumnes d'Estany's Band (6é.)
interpreten una versió instrumental de la
Cantiga nº 100 d'Alfons X el Savi (1221-1284).
Aquest Rei impulsà la convivència entre les tres cultures
existents a la Península Ibèrica (musulmans, jueus i cristians)
reunint un grup de savis i científics de les tres cultures que formaren
En la peça escoltareu a mode d'introducció
una marxa mora i una cristiana,
com a mostra de la música bèlica d'aquell temps.